Ar-Ge ve yenilik yönetimi

İnovasyon, günümüz toplumunda çok önemli bir rol oynamaktadır. bu nedenle SmartOn ekibi, inovasyonun desteklenmesine olanak tanıyan bir çözüm geliştirdi. Performansı ve bilgiyi geliştirmeyi ve rekabet gücünü güçlendirmeyi amaçlar. Smarton sistemi, fikrin üretildiği andan uygulanmasına kadar izlenmesini sağlar. Hiçbir fikir mükemmel doğmaz ve bu nedenle üretilen bilgi bir dizi testten geçer. SmartOn, her birini yönetmeyi mümkün kılar, tüm sonuçları sisteme kaydeder, fotoğraflar veya ölçüm aracı göstergeleri ile değerlendirme ve analiz raporları ekleyerek fikirleri seçmenize ve iyileştirmenize olanak tanır. Yazılım bir PDCA (Planla – Yap – Kontrol Et – Harekete Geç) sürecini takip eder, sürekli iyileştirme için çabalar ve bu döngünün farklı aşamalarına uygunluğunu sağlamak için gereksinimleri yapılandırır. Bu aracın önemli bir yönü, organizasyona tam uyum sağlayan ve olaylar üzerinde tam kontrol sahibi olmasını sağlayan konfigürasyon/parametreleştirmedir.
SmartOn Ar-Ge modülü, kullanıcıların fikirleri yönetmesine ve büyüyen bilgi tabanını zenginleştirmek için uygun belgeleri eklemesine olanak tanıyan birkaç bölümden oluşur. Bilgiler, şirketin görmeye yetkili diğer çalışanları ile paylaşılır. Müşteriler ve diğer bölümler, değerlendirme alınır alınmaz fikrin çalışma zamanı durumunu takip edebilir. Bu modül, kullanıcının gerektiğinde yönetici tarafından değiştirilebilen ürün inovasyonu, süreç, organizasyon ve pazarlama gibi alanları yönetmesini sağlar. Ar-Ge modülünün yönetimi, yenilikçi fikri tanımlamanıza, fikirleri değerlendiriciyi seçmenize ve değerlendirme kriterlerini ve parametrelerini belirlemenize olanak tanır. Diğer modüllerle entegrasyon nedeniyle Ar-Ge modülü, değişen müşteri ihtiyaçlarına profesyonelce cevap verebilmek isteyen inovasyon odaklı şirketler için çok önemlidir.
• Planlı ve sistematik yenilik süreci sayesinde yeni ve değerli ürünler yaratabilme;
• Yenilik akışını destekler;
• Uzmanlık oluşturmayı kolaylaştırmak için Ar-Ge faaliyetlerini sistematik hale getirir;
• Teknolojik gelişimi takip eder ve pazar ihtiyaçlarını tahmin eder;
• Ar-Ge bölümünü CRM ve ERP sistemlerine entegre eder;
• Çalışanları şirketin inovasyon sürecine aktif olarak katılmaya teşvik eder;
• Yaratıcılık düzeyini ve bilgi birikimini artırır;
• Şirketin iç uzmanlığını korur.