R&D ir inovacijų valdymas

Inovacijos vaidina labai svarbų vaidmenį šiuolaikinėje visuomenėje. Štai kodėl SmartOn komanda sukūrė sprendimą, leidžiantį palaikyti inovacijas. Juo siekiama gerinti veiklos rezultatus ir žinias bei stiprinti konkurencingumą. Smarton sistema užtikrina idėjos stebėjimą nuo jos sugeneravimo iki jos įgyvendinimo. Jokia idėja negimsta tobula, todėl sugeneruota informacija praeina per daugybę testų. „SmartOn“ leidžia valdyti kiekvieną, išsaugant visus rezultatus sistemoje, pridedant nuotraukas ar matavimo priemonių nuorodas bei vertinimo ir analizės ataskaitas, leidžiančias pasirinkti ir tobulinti idėjas. Programinė įranga vykdo PDCA (planuoti – daryti – tikrinti – veikti) procesą, siekdama nuolat tobulėti ir struktūrizuoti reikalavimus, kad būtų užtikrintas jos tinkamumas įvairiems šio ciklo etapams. Svarbus šio įrankio aspektas yra konfigūravimas/parametrizavimas, kuris leidžia visiškai prisitaikyti prie organizacijos, leidžianti jai visiškai kontroliuoti įvykius.
SmartOn mokslinių tyrimų ir plėtros modulis susideda iš kelių dalių, kurios leidžia vartotojams valdyti idėjas ir pridėti atitinkamą dokumentaciją, kad praturtintų augančią žinių bazę. Informacija dalijamasi su kitais įmonės darbuotojais, kurie yra įgalioti ją matyti. Klientai ir kiti padaliniai gali stebėti idėjos vykdymo būseną iš karto, kai tik gaunamas įvertinimas. Šis modulis leidžia vartotojui valdyti tokias sritis kaip produkto inovacijos, procesas, organizavimas ir rinkodara, kurias prireikus vadovas gali keisti. MTEP modulio valdymas leidžia identifikuoti inovatyvią idėją, pasirinkti idėjų vertintoją ir nustatyti vertinimo kriterijus bei parametrus. Dėl integracijos su kitais moduliais MTEP modulis yra labai svarbus į inovacijas orientuotoms įmonėms, kurios siekia gebėti profesionaliai reaguoti į kintančius klientų poreikius.
• Suplanuotų ir sistemingų inovacijų proceso dėka gali sukurti naujus ir vertingus produktus;
• Palaiko naujovių srautą;
• Susistemina MTEP veiklą, kad būtų lengviau įgyti patirties;• Seka technologijų plėtrą ir prognozuoja rinkos poreikius;
• Integruoja MTEP padalinį į CRM ir ERP sistemas;
• Skatina darbuotojus aktyviai dalyvauti įmonės inovacijų procese;
• Didina kūrybiškumo ir žinių kaupimo lygį;
• Išsaugo įmonės vidines žinias.